E-7 BARIK 3 YAZITI

GÖKTÜRKÇE METİN

METİN ÇEVİRİSİ

1- Ben Bayça Sangun oğlu Külüg Çor'um

2- Sıkıntısızca büyüdüm ama sıkıntı asıl bu imiş.

3- Gökteki güneşe ve yeryüzündeki yurduma doymadım.

4-Obada eşimden vadideki çocuklarımdan ayrıldım.