E-11 BEGRE YAZITI

1- Üç Oğlumdan ayrıldım ne acı (onlara) doymadım.çalışın (çabalayın)

2- (Ben) Tör Apa’ya bağlıyım (mensubum).On beş yaşımda aldığım eşimden (ayrıldım), ne sıkıntı! (onlardan) ayrıldım,ne yazık! Güneş ve aydan ayrıldım.

3- Sekiz ayaklı malım mülküm için, at sürüp tükeninceye kadar gittim.Onlara doymadım,ne acı! Soylu ve avam (halkımdan) ayrıldım.

4- Yerimden (ayrıldım) ne acı! Suyumdan ayrıldım.ne sıkıntı! ne yazık! ne acı!

5- Halkımdan akrabalarımdan ayrıldım,(onlara) doymadım.

6- Yurduma, hanıma doymadım.Yaşım altmış yedi (iken) ayrıldım (öldüm).

7- Yad ellerdeki dünürümden ayrıldım.

8- Ant içtiğim yoldaşım, ant ile bağlı olmayan iyi eşimden,dostumdan ayrıldım

9- On beş yaşımda Çin hanına gittim.Erkeklik kahramanlığımı elde etmek için sıkıntıyla altın,gümüş,tek hörgüçlü deve, yurda adam kazandım.

10- Yedi kurt öldürdüm, pars ve sibirya panteri öldürmedim.

e-11.jpg
536_edited.jpg

kaynaklar:
                  Prof. Dr.Erhan AYDIN  https://www.kitapyurdu.com/yazar/prof-dr-erhan-aydin/44225.html
                  Napil Bazylkhan  https://bitig.kz/