E-10 ELEGEST 1 YAZITI

GÖKTÜRKÇE METİN

METİN ÇEVİRİSİ

01- Obadaki eşim, ne yazık, ne acı, vadide çocuklarım,  ne yazık, sizlerden ayrıldım.ne acı.

02- Yüz erkek akrabam muktedir oldukları için, yüz kişi ve elli öküz ile bu ebedi taşı diktiler.

03- Mavi gökteki güneş ve ay zavallı imiş.ne acı ne yazık onlardan ayrıldım.

04- Ey hanım ve yurdum, ne yazık, ne acı, sizlere doymadım, hanım ve yurdumuz, ne acı, sizlerden ayrıldım.

05- Ben Körtle Han Alp Urungu'yum. Altınlı (altınla süslü) okluğu sırtıma yükledim, belime bağladım. yetmiş dokuz yaşımda.

06- Ey Urungu Külüg Tok Bökü Terken. babam bey, kahraman olduğu için. birlikte gittim.

07- Ey avam halkım, çalışın çabalayın. yurdu, yasaları elden bırakmayın. ne acı, zavallı yurdum ve hanım.

08- Yurdum uğrunda asker olup adam öldürmediğim yok.Çivilig'de bir saldırıda sekiz adamı öldürdüm

09- Yurdum uğruna çekip gideyim, ayrılayım. ölümüm pars yılında idi. tek başıma kalayım.

10- Dert bana burada bu zamanda erişmiş.öldüm.ne acı, ne yazık, tek başıma kalayım artık.

11- Dört ayaklı hayvanlarım, sekiz ayaklı malım mülküm pek çoktu. hiçbir derdim yoktu.

12- Akrabalarımdan, yakınlarımdan ayrıldım. ne acı, avam halkımdan ayrıldım, ne acı, ne yazık, bana.