E-10 ELEGEST 1 YAZITI

METİN ÇEVİRİSİ

  1- Obadaki eşim, ne yazık, ne acı, vadide çocuklarım,  ne yazık, sizlerden ayrıldım.ne acı.

  2- Yüz erkek akrabam muktedir oldukları için, yüz kişi ve elli öküz ile bu ebedi taşı diktiler.

  3- Mavi gökteki güneş ve ay zavallı imiş.ne acı ne yazık onlardan ayrıldım.

  4- Ey hanım ve yurdum, ne yazık, ne acı, sizlere doymadım, hanım ve yurdumuz, ne acı, sizlerden ayrıldım.

  5- Ben Körtle Han Alp Urungu'yum. Altınlı (altınla süslü) okluğu sırtıma yükledim, belime bağladım. yetmiş dokuz yaşımda.

  6- Ey Urungu Külüg Tok Bökü Terken. babam bey, kahraman olduğu için. birlikte gittim.

  7- Ey avam halkım, çalışın çabalayın. yurdu, yasaları elden bırakmayın. ne acı, zavallı yurdum ve hanım.

  8- Yurdum uğrunda asker olup adam öldürmediğim yok.Çivilig'de bir saldırıda sekiz adamı öldürdüm

  9- Yurdum uğruna çekip gideyim, ayrılayım. ölümüm pars yılında idi. tek başıma kalayım.

10- Dert bana burada bu zamanda erişmiş.öldüm.ne acı, ne yazık, tek başıma kalayım artık.

11- Dört ayaklı hayvanlarım, sekiz ayaklı malım mülküm pek çoktu. hiçbir derdim yoktu.

12- Akrabalarımdan, yakınlarımdan ayrıldım. ne acı, avam halkımdan ayrıldım, ne acı, ne yazık, bana.

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

elegest 1 yazıtı-01.jpg
elegest 1 yazıtı-07.jpg