HİTİTÇE - TÜRKÇE  BENZER  SÖZCÜKLER

 Hititler İlk Keşfedildiğinde Tarafsız  Bazı Batılı Bilim İnsanları Bu Uygarlığın Türk Kökenli Olduğunu İleri Sürmüşlerdi. Conder , Sayce , Clark , Taylor , Lenonmont , Hommel Gibi Bilim İnsanları Hititleri , Orta Asya’dan Gelen Turani  Halkların Kurduğunu Açıklamışlardır.

Örneğin , Prof.Conder , Hitit  Dilinin Asyenik Bir Dil Olduğunu Ve Orta Asya’dan Gelen Altaik  Bir Kökeni  Olduğunu Belirterek , Hititçe’nin  Akatça , Sümerce Ve Bugünkü Türkçe İle Bağlantılı Olduğunu İdda Etmiştir.

HİTİTÇE – TÜRKÇE BAZI BENZER  SÖZCÜKLER

             TÜRKÇE                             HİTİTÇEAy                                        Ai
Ev                                        E

Nene                                    Nana

Taş                                       Tak
Su                                        Su
Parlamak                             Par
Da                                        Ta
De                                        De
Altı                                      As
Yer                                       Ar
M                                         Mu
Koy (Koyun)                       Hava (Ho-y)
Mada-oğlu (Mete oğlu)       Mati'ilu
Keskin                                 Geştin
Ekşi                                     Emşu
Bal                                       Lal
Anne                                    Hanna
Baba                                    Baba
Çocuk Oğul                         Çocuk
Tabışgan (Tavşan)               Tabşala
Işık                                      Şiu (Parlamak)