HİTİTÇE- TÜRKÇE  BENZER  SÖZCÜKLER

Hititler İlk Keşfedildiğinde Tarafsız  Bazı Batılı Bilim İnsanları Bu Uygarlığın Türk Kökenli Olduğunu İleri Sürmüşlerdi. Conder , Sayce , Clark , Taylor , Lenonmont , Hommel Gibi Bilim İnsanları Hititleri , Orta Asya’dan Gelen Turani  Halkların Kurduğunu Açıklamışlardır.

Örneğin , Prof.Conder , Hitit  Dilinin Asyenik Bir Dil Olduğunu Ve Orta Asya’dan Gelen Altaik  Bir Kökeni  Olduğunu Belirterek , Hititçe’nin  Akatça , Sümerce Ve Bugünkü Türkçe İle Bağlantılı Olduğunu İdda Etmiştir.

HİTİTÇE – TÜRKÇE BAZI BENZER  SÖZCÜKLER


     TÜRKÇE                             HİTİTÇE
01.    Ay.........................................Ai
02.    Ev..........................................E

03.    Nene.....................................Nana

04.    Taş........................................Tak
05.    Su.........................................Su
06.    Parlamak...............................Par
07.    Da.........................................Ta
08.    De.........................................De
09.    Altı........................................As
10.    Yer........................................Ar
11.    M..........................................Mu
12.    Koy ( Koyun ).........................Hava ( Ho-y )
13.    Mada-oğlu ( Mete oğlu ).........Mati'ilu
14.    Keskin...................................Geştin
16.    Ekşi.......................................Emşu
17.    Bal........................................Lal
18.    Anne.....................................Hanna
19.    Baba.....................................Baba
20.    Çocuk , Oğul..........................Çocuk
21.    Tabışgan ( Tavşan ).................Tabşala
22.    Işık.......................................Şiu ( Parlamak )