POR BAJİN

Moyun Çur Kağan’ın yazlık sarayı Por bajın Günümüzde Tuva Cumhuriyetinde bulunan Uygur Kağanlığı devrinde yapıldığı araştırmacılar tarafından söylenen eski yapının adıdır. Tuva'daki bir göl olan Tere-hölün ortasında bir adacıkta yer almaktadır. Por bajın sözü Tuva Türkçesinde "pişirilmiş topraktan ev" gibi bir anlama gelmektedir.koordinatlar: 50°36'48.01" 97°23'4.08"