SÜMERCE - TÜRKÇE  BENZER  SÖZCÜKLER

 

sümerce - türkçe  160 - 300 arası sözcüğün birbirine benzemesi ,  linguistik (dil) bilimi kurallarına göre  asla tesadüfle açıklanamacak  bir  durumdur. batı’nın  hititlere  tek bir  sözcükle  “wada” ( water ) sahip çıktıkları düşünülecek olursa , bizim 160 - 300 arası benzer  sözcükle  sümerlere hala sahip çıkmamamızın  ne  anlama geldiği çok iyi anlaşılacaktır .

 

 

     SÜMERCE                                                                                      TÜRKÇE

01.  Addama…………………………………………………………..Atama

02.  Tukum……………………………………………………………Tokum

03.  Künine……………………………………………………………Güneşine

04.  E………………………………………………………………….Ev

05.  Eni………………………………………………………………..Evini

06.  Abzu……………………………………………………………...Absu ( Deniz Evi )

07.  Adda……………………………………………………………...Dede ( Ata )

08.  Agga……………………………………………………………...Ağa

09.  Agrig………………………………………………………….….Egiriğ ( Kumandan )

10. Agar……………………………………………………..………...Ağır

11.  Akşak……………………………………………………………..Aksek

12.  Akurgal ( Sümer Kralı ) …………………………………….........Akurgal  ( Temiz Oğlan )

13.  Ama…………………………………………………….………...Ana

14.  Tibira………………………………………………..……….…...Temür ( Demir )

15.  Azgu……………………………………………………………...Asku

16.  Bi………………………………………………………….……...Bu

17.  Dar…………………………………………………….……….....Yar

18.  Dib…………………………………………………….……….…Yip

19.  Dirig……………………………………………………..……….Yirik - Yarık

20.  Du………………………………………………………..…….…Tu ( Doldurmak )

21.  Dun…………………………………………………………..…...Tün ( Karanlık Tanrısı )

22.  Ekar……………………………………………………..……......Evkar ( Dağ Evi )

23.  Enbilulu…………………………………………………………..Enbilgilü

24. Enlil……………………………………………………………….Anyel ( Yel - Fırtına Tanrısı )

25.  Lil………………………………………………………………...Yel ( Rüzgar )

26.  Ensi ( Sümer Kralı)…………………………………………........Anisi ( Göğün Sahibi )

27.  Enten  (Kış Tanrısı )……………………………….………..........Anton ( Buz Tanrısı )

28.  Gana…………………………………………………………..….Güne

29.  Ganun………………………………………………………..…...Günün

30.  Garuş……………………………………………………….…….Karış

31.  Gaz ( Parçalamak )……………………………………..…...........Ez  ( Ezmek,Parçalamak )

32.  Giş………………………………………………………….…….Yış  ( Orman )

33.  Gişig………………………………………………………….…..Eşig

34.  Gungunum……………………………………………………......Künkünüm  ( Güneşler Güneşim )

35.  Gutag…………………………………………………….……….Gütüg ( Güde Kimse )

36.  Gaş……………………………………………………………..…Kaş

37.  İarla…………………………………………………………..…..Yaralı

38.  İarlagaş…………………………………………………………...Yaralı Kuş

39.  Dagan………………………………………………………….....Doğan

40.  İtirda………………………………………………………..…….Otırdı

41.  Kaş…………………………………………………………..…...Kaç

42.  Kisim………………………………………………………..…....Kesim

43.  Ku………………………………………………………………...Ko ( Koymak )

44. Lu ( Erkek )……………………………………………….……....Ul ( Oğlan )

45.  Maş  ( Sınır )…………………………………………………......Baş ( Başlamak )

46.  Men………………………………………………………………Ben

47.  Nammu…………………………………………………..…........Neme ( Ne,Hangisi )

48.  Manga………………………………………………………........Yangak ( Yanak )

49.  Nigin ( Toplam )……………………………………..……..........Yığın

50.  İlae…………………………………………………………….…Üleye ( Ödeye )

51.  İnziir…………………………………………………………..….İncitir

52.  İrra…………………………………………………………….….İri

53.  Tugdu……………………………………………………….…....Tügdü ( Düğümlemek )

54.  Tugum…………………………………………………….……...Tügüm / Dügüm

55.  Umaş……………………………………………………….….....Yumuş ( İş )

56.  Ur  ( Temizle )………………………………………………........Kür ( Küreme,Temizleme )

57.  Uri  ( Şehir )……………………………………………….…......Ur ( Şehir-Ürgenç Gibi)

58.  Uş………………………………………………………………...Us ( Akıl )

59.  Uttu ( Dokunma )…………………………………………...........Ütü ( Kumaş Düzeltme,Ütüleme )

60.  Zag…………………………………………………………….…Sağ

61.  Tinuru……………………………………………………..….......Tandır

62.  Butuuttum…………………………………………………..........Butum (Çilek)