SÜMERCE - TÜRKÇE  BENZER  SÖZCÜKLER

 

sümerce - türkçe  160 - 300 arası sözcüğün birbirine benzemesi ,  linguistik (dil) bilimi kurallarına göre  asla tesadüfle açıklanamacak  bir  durumdur. batı’nın  hititlere  tek bir  sözcükle  “wada” ( water ) sahip çıktıkları düşünülecek olursa , bizim 160 - 300 arası benzer  sözcükle  sümerlere hala sahip çıkmamamızın  ne  anlama geldiği çok iyi anlaşılacaktır ..kaynak:sinan meydan

      

 

 

     SÜMERCE                                                                     TÜRKÇE

01.  Addama…………………………………………………………..Atama

02.  Tukum…………………………………………………………….Tokum

03.  Künine……………………………………………………………Güneşine

04.  E……………………………………………………………………Ev

05.  Eni…………………………………………………………………Evini

06.  Abzu……………………………………………………………….Absu ( Deniz Evi )

07.  Adda……………………………………………………………….Dede ( Ata )

08.  Agga…………………………………………………………….…Ağa

09.  Agrig………………………………………………………….……Egiriğ ( Kumandan )

10. Agar……………………………………………………..……….…Ağır

11.  Akşak………………………………………………………………Aksek

12.  Akurgal ( Sümer Kralı ) ……………………………………....Akurgal  ( Temiz Oğlan )

13.  Ama…………………………………………………….……….…Ana

14.  Tibira………………………………………………..……….……Temür ( Demir )

15.  Azgu……………………………………………………………..…Asku

16.  Bi………………………………………………………….…….….Bu

17.  Dar…………………………………………………….………..….Yar

18.  Dib…………………………………………………….……….…..Yip

19.  Dirig……………………………………………………..………...Yirik - Yarık

20.  Du………………………………………………………..…….…..Tu ( Doldurmak )

21.  Dun…………………………………………………………..…….Tün ( Karanlık Tanrısı )

22.  Ekar……………………………………………………..……...…Evkar ( Dağ Evi )

23.  Enbilulu…………………………………………………………..Enbilgilü

24. Enlil…………………………………………………………………Anyel ( Yel - Fırtına Tanrısı )

25.  Lil…………………………………………………………………..Yel ( Rüzgar )

26.  Ensi ( Sümer Kralı)………………………………………….....Anisi ( Göğün Sahibi )

27.  Enten  (Kış Tanrısı )……………………………….………......Anton ( Buz Tanrısı )

28.  Gana…………………………………………………………..….Güne

29.  Ganun………………………………………………………..…..Günün

30.  Garuş……………………………………………………….…….Karış

31.  Gaz ( Parçalamak )……………………………………..….....Ez  ( Ezmek,Parçalamak )

32.  Giş………………………………………………………….……..Yış  ( Orman )

33.  Gişig………………………………………………………….……Eşig

34.  Gungunum……………………………………………………....Künkünüm  ( Güneşler Güneşim )

35.  Gutag…………………………………………………….……….Gütüg ( Güde Kimse )

36.  Gaş……………………………………………………………..…Kaş

37.  İarla…………………………………………………………..…..Yaralı

38.  İarlagaş…………………………………………………………..Yaralı Kuş

39.  Dagan…………………………………………………………....Doğan

40.  İtirda………………………………………………………..……Otırdı

41.  Kaş…………………………………………………………..……Kaç

42.  Kisim………………………………………………………..…...Kesim

43.  Ku………………………………………………………………...Ko ( Koymak )

44. Lu ( Erkek )……………………………………………….……..Ul ( Oğlan )

45.  Maş  ( Sınır )…………………………………………………...Baş ( Başlamak )

46.  Men………………………………………………………………Ben

47.  Nammu…………………………………………………..….....Neme ( Ne,Hangisi )

48.  Manga………………………………………………………......Yangak ( Yanak )

49.  Nigin ( Toplam )……………………………………..…….....Yığın

50.  İlae…………………………………………………………….…Üleye ( Ödeye )

51.  İnziir…………………………………………………………..…İncitir

52.  İrra…………………………………………………………….…İri

53.  Tugdu……………………………………………………….…..Tügdü ( Düğümlemek )

54.  Tugum…………………………………………………….……Tügüm / Dügüm

55.  Umaş……………………………………………………….…..Yumuş ( İş )

56.  Ur  ( Temizle )………………………………………………...Kür ( Küreme,Temizleme )

57.  Uri  ( Şehir )……………………………………………….…..Ur ( Şehir-Ürgenç Gibi)

58.  Uş………………………………………………………………..Us ( Akıl )

59.  Uttu ( Dokunma )…………………………………………....Ütü ( Kumaş Düzeltme,Ütüleme )

60.  Zag…………………………………………………………….…Sağ

61.  Tinuru……………………………………………………..…....Tandır

62.  Butuuttum………………………………………………….....Butum (Çilek)

SÜMERCE – TÜRKÇE  BENZER ( AYNI ) SÖZCÜKLERDEN BAZILARI