YENiSEY YAZITLARI

Yenisey yazıtları, Moğolistan’ın kuzeyinde, Yenisey Irmağı boyunca, hangi boylarca dikildiği çok belli olmamakla birlikte daha çok Kırgızlar, Azlar veya Çikler tarafından dikildiği sanılan yazıtlardır. Bu yazıtlardan Uybat III (E 32) yazıtıilk bulunan yazıt olduğu hâlde N. Yadrintsev tarafından 1889 yılında II. Türk Kağanlığı’nın tahtında oturan Bilge Kağan ve kardeşi Köl Tegin adına dikilen ikibüyük yazıt bulununcaya kadar bu yazıtların kimlere ait olduğu ve alfabenin niteliği hakkında pek bir şey bilinmiyordu. V. Thomsen’in bu alfabedeki harfleri çözmesinden sonra çalışmalar daha çok Moğolistan bölgesi yazıtları üzerinde yoğunlaşmakla birlikte bu yazıtları da okuma girişimleri olmuştur.Bu anlamda özellikle W.Radloff, H.N.Orkun, S.Ye.Malov’un adını anmak gerekir.KAYNAK:Prof.Dr.ERHAN AYDIN

 

 

uyuk tarlak yazıtı
uyuk arjan yazıtı
uyuk turan yazıtı
ottuk daş yazıtı 1
barık 1 yazıtı
barık 2 yazıtı
barık 3 yazıtı
barık 4 yazıtı
kara sug yazıtı
elegest 1 yazıtı
Daha Fazla Göster